Poprzez Nowennę do Jubileuszu XX – lecia

Rozpoczął się rok 2014, rok w którym to, Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej będzie obchodzić Jubileusz XX lecia. Przez dziewięć kolejnych miesięcy potrwa nowenna przygotowująca nas do tego wydarzenia. Nowenna proponuje program duchowy, otwarty dla wszystkich, którzy zachcą podjąć zobowiązanie starannego przygotowania się do tej rocznicy.
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej została powołana dekretem JE Biskupa dr Adama Dyczkowskiego z dnia 27 listopada 1994 r. jako pierwsza w Polsce. Rozpoczynająca się 25 stycznia 2014 w Zielonej Górze nowenna zmierza do przygotowania się w sposób zorganizowany, skoordynowany, otwarty i dłuższy w swoim czasie do pierwszego takiego Jubileuszu w Polsce. Nie byłoby odnowionej Akcji Katolickiej gdyby nie Ojciec Święty Jan Paweł II, który wezwał biskupów polskich do odnowienia działalności w Polsce, po jej zakazaniu przez władze komunistyczne po II Wojnie Światowej. Rok 2014 zapisze się w historii również jako rok kanonizacji Jana Pawła II. Dlatego też, podczas nowenny miesięcy, drogi poprzez modlitwę, będziemy przygotowywać się a później dziękować za kanonizację Papieża Polaka. Wiele środowisk przygotowuje się do tego wielkiego wydarzenia. Akcja Katolicka we wszystkich rejonach naszej diecezji trwać będzie na modlitwie. Rada Miasta Zielonej Góry podjęła Uchwałę, ze rok 2014 będzie w naszym mieście rokiem Jana Pawła II.

Ufam, że nasza Nowenna będzie okazją do wzbudzenia nowego impulsu w przeżywaniu naszego apostolstwa oraz istotnym wkładem w ugruntowanie osobistej więzi z Synem Bożym oraz upowszechnianie Ewangelii pośród nas. Wiele już uczyniono, ale jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Niech Chrystus Król Wszechświata wspomaga nas w realizacji tego obiecującego planu.

                                       Czym jest Akcja Katolicka?


To kościelna organizacja ludzi, którzy zadają sobie trud współpracy z Kościołem w celu szerzenia prawdy o Bogu, który jest i działa na świecie dla dobra człowieka. Osoby te wpisują się w apostolskie zadania Kościoła. Budzą odpowiedzialność za tę wspólnotę. Uczą aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią.

                                                                    PREZES: Urszula FURTAK (Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska)