Niedziela


        II niedziela Adwentu

         9.00
       11.00

+ Krzysztof Gajewski} 9 rocz.
w intencji Kuby o łaskę Ducha św. w podejmowaniu życiowych decyzji

Poniedziałek

 
                 
        16.00  

Wtorek

 

       16.00 
 

Środa

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

        16.00
+ Marianna Szarzyńska-4 rocz.   + Edmund, Eugeniusz, Adam

 Czwartek

 
            Roraty
       16.00
 

Piątek

        
                                            Roraty
       16.00
+ Jan Fudali-1 rocz. + z rodz. Fudali

Sobota

 

16.00 
za rodziców Piotra i Martę oraz ich syna Jakuba
o zaciśnienie więzów i relacji
rodzinnych 

Niedziela

      III niedziela Adwentu

         9.00
       11.00
+ Maria Michał}Pyziak  + rodzice
+ Leszek Ćwiek – 1 rocz.