alt

 

                       Rok Pański 2017

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony."
(Mk 16,15-16)

 

16.04.2017 r.
Nikodem Sułkowski
- s. Przemysława i Iwony, ur. 23.12.2016 r.